Rechtsgebieden

Financieel recht

De ervaring leert dat dat een financiële instelling zoals een bank, een verzekeraar, een vermogensbeheerder, maar ook een tussenpersoon regelmatig in strijd met de regelgeving op financieel gebied handelt. Het zijn de gedupeerden van dit handelen die regelmatig door ons kantoor worden bijgestaan in het bijzonder op de deelproblematiek van onroerend recht gerelateerde problemen zoals het inroepen van de verpanding der huren en het opzeggen van de hypotheek.

Contractenrecht

In de lijn van rechtsgebieden als financieel recht en onroerend goedrecht die door ons kantoor worden behandelt ligt het contractenrecht. Het contractenrecht regelt hoe en waarom overeenkomsten tot stand komen, waaraan voldaan moet worden om van een geldige overeenkomst te spreken en wat er gebeurt als een overeenkomst niet goed wordt nageleefd. Enige verdieping in dit rechtsgebied is dan ook onmisbaar.

Onroerend goedrecht

We houden ons bezig met verschillende facetten van onroerende zaken: koop en verkoop, de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond, maar ook met (ver)huurproblematiek. Daarbij spelen dan vaker tevens problemen op financieel recht, een rechtsgebied waar ons kantoor eveneens actief op is.

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van financieel recht raakt niet alleen gedupeerden zelf maar in voorkomende gevallen ook hun werknemers. Daarom begeven wij ons ook op het gebied van arbeidsrecht.