Tarieven

Het basisuurtarief is:

€ 175,= (exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW) voor particulieren.

€ 200,= (exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW) voor bedrijven.

In voorkomende gevallen zal rekening worden gehouden met tariefverhogende factoren zoals (bijvoorbeeld) zaken met een groot financieel belang en/of grote spoed maar ook met tariefverlagende factoren zoals een gering belang of geringe draagkracht.